Notice: Undefined index: already_logged in /home/astma/domains/astma-hooikoortstest.nl/public_html/includes/config.php on line 382

Notice: Undefined variable: SESSION in /home/astma/domains/astma-hooikoortstest.nl/public_html/includes/config.php on line 393
Astma en Hooikoortstest | Voor artsen

 

 

 

Voor artsen

 

Algemene informatie

Deze website is gebaseerd op recente en wetenschappelijk getoetste informatie over astma en allergische rhinitis. Er is gekozen voor één website omdat deze aandoeningen vaak in combinatie voorkomen. Van alle astmapatiënten heeft 80% ook allergische rhinitis. Bovendien verergert rhinitis de astmaklachten en een slechtere astmacontrole doet allergieklachten weer toenemen.

Bij verdenking op allergische luchtwegproblematiek is het daarom aan te bevelen om zowel op astma als op allergische rhinitis te screenen. Dit maakt het mogelijk om beide aandoeningen snel te herkennen en - gelijktijdig - te behandelen, desgewenst in samenwerking met de longarts en/of kinderarts.

Met de informatie en de vragenlijst op deze website willen we artsen en patiënten hierbij ondersteunen .

 

CARAT vragenlijst

De CARAT vragenlijst screent op allergische klachten van zowel de bovenste als de onderste luchtwegen. CARAT staat voor 'Control of Allergic Rhinitis and Asthma Test'. Het betreft een internationaal gevalideerde controletest, bestaande uit 10 vragen. De vragenlijst is ontwikkeld op basis van de Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines. Als u meer wilt weten over het tot stand komen van de CARAT vragenlijst kunt u kijken op deze site.

Vanaf heden treft u op deze website de interactieve functionele vragenlijst aan. Deze vragenlijst is in te vullen via het internet en telt automatisch de desbetreffende scores op, waarna patiënten deze kunnen downloaden en printen. Ook kan deze officiële Nederlandstalige (lege) CARAT Vragenlijst worden gedownload als PDF bestand. In deze PDF kunnen patiënten geen gegevens digitaal maar wel handmatig invullen.

Een totaalscore van meer dan 24 punten betekent dat de allergische luchtwegaandoening als geheel goed onder controle is:

  • Een score van meer dan 8 punten op de vragen 1-4 duidt op het goed onder controle zijn van de bovenste luchtwegen
  • Een score van 16 of meer op de vragen 5-10 duidt op het goed onder controle zijn van de onderste luchtwegen

De scores komen als volgt tot stand: Bij vragen 1 t/m 9 leveren de 4 antwoordopties van 'nooit' naar '(bijna) iedere dag': 3, 2, 1 en 0 punten op. Bij vraag 10 (over medicatie) leveren de 4 antwoordopties van 'geen medicijnen' tot '7 dagen of meer': 3, 3, 2 en 0 punten op.

 

Hulpmiddel bij diagnose en evaluatie

De uitkomsten van de vragenlijst kunt u gebruiken als uitgangspunt voor een gesprek met de patiënt. Hierin kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • uitleg over astma en allergische rhinitis
  • chronische karakter van de aandoening(en)
  • impact van de klachten op het dagelijks leven
  • belang van voldoende lichaamsbeweging en een gezond eetpatroon
  • nut van het gebruik van medicatie, ook als het goed gaat
  • noodzaak om prikkels te vermijden die de klachten doen toenemen.

Behalve als diagnostisch hulpmiddel kan de CARAT vragenlijst ook gebruikt worden ter evaluatie van astma- en allergische rhinitisklachten. Door de vragenlijst van tijd tot tijd opnieuw in te laten vullen en te bespreken met de patiënt, kunt u het ziektebeloop over langere tijd volgen en bevordert u de communicatie met de patiënt, het ziekte-inzicht en de medicatietrouw.

Uw praktijkassistent kan u ondersteunen bij het volgen, adviseren en instrueren van patiënten met astma en allergische rhinitis.

 

Literatuurreferenties


 © 2021 Astma-hooikoortstest