icon

CARAT Vragenlijst

 
Hoe vaak hebt u, vanwege uw allergische neusklachten en/of astma, ,de laatste 4 weken gemiddeld last gehad van:
    Nooit Maximaal 2 dagen per week Meer dan 2 dagen per week (Bijna) elke dag
1. Verstopte neus? *
2. Niezen? *
3. Jeuk aan de neus? *
4. Loopneus? *
5. Benauwdheid / Kortademigheid? *
6. Piepende ademhaling? *
7. Beklemd gevoel op de borst bij lichamelijke inspanning? *
8. Vermoeidheid en/of beperkingen bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden? *
9. s Nachts wakker worden? *


Hoe vaak hebt u, vanwege uw allergische neusklachten en/of astma, ,Hoe vaak moest u de laatste 4 weken, vanwege allergische neusklachten en/of astma:
    Ik gebruik geen medicijnen Nooit Minder dan 7 dagen 7 dagen of meer
10. Uw medicijnen extra gebruiken? *

* Alle vragen zijn verplicht

Totaalscore:  0     Een totaalscore van meer dan 24 punten betekent dat de allergische lunchtwegaandoening als geheel goed onder controle is
   Score van de bovenste luchtwegen (vragen 1-4):  0     Goed onder controle bij een score van >8
   Score van de onderste luchtwegen (vragen 5-10):  0     Goed onder controle bij een score van ≥16
Opmerkingen: